Kadencja 2018-2023r. • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Kadencja 2018-2023r.

Kadencja 2018-2023r.

UCHWAŁA Nr XX/153/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA NR XIX/152/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Baraki, Budy Gutarzewskie, Kolisz


UCHWAŁA NR XIX/148/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr XVIII/146/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/130/2020/ Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy


UCHWAŁA NR XVII/145/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XVII/136/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin wotum zaufania


UCHWAŁA Nr XVI/131/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 maja 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia


UCHWAŁA Nr XVI/126/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr XV/119/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XIV/116/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr XIV/114/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gm


UCHWAŁA NR XIII/104/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.


UCHWAŁA NR XIII/103/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA NR XIII/101/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.


UCHWAŁA Nr XII/97/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo


UCHWAŁA NR XII/88/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin na rok 2020.


UCHWAŁA Nr XI/82/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku.


UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 6 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę SochocinUCHWAŁA Nr IX/72/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin

UCHWAŁA Nr IX/69/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2018 rok
UCHWAŁA Nr VI/53/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.


UCHWAŁA Nr VI/43/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 26 marca 2019 r. sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sochocin do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku


UCHWAŁA Nr VI/42/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Smardzewo


UCHWAŁA Nr V/41/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Sochocin.


UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.


UCHWAŁA Nr IV/30/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SochocinUCHWAŁA Nr III/19/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin kontroli działalności Wójta Gminy


UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin


UCHWAŁA Nr III/12/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2018 r. sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 listopada 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 listopada 2018
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 września 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 listopada 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 listopada 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 listopada 2018
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
21 listopada 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 listopada 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 listopada 2018
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)