Zarządzenia 2021 rok. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2021 rok.

Zarządzenia 2021 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie procedury konserwacji i napraw sprzętu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składanie akt dla żłobków i klubów


ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)


ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok


ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 28/2014 w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za wynajem lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb, gmina


ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 stycznia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zmienione ZarządzeniemZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 26 stycznia 2021r. zmieniające Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia zasad opłaty za zużycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w


ZARZĄDZENIE Nr 26/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sochocinie


ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022


ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz naZARZĄDZENIE Nr 19/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zasad udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania obowiązujące w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Miasta i Gminy oraz


ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2


ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin.ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy SochocinZARZĄDZENIE Nr 1/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
13 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 stycznia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 lutego 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin