Zarządzenia 2019 rok. • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Zarządzenia 2019 rok.

Zarządzenia 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 listopada 2019r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sochocin.


ZARZĄDZENlE NR 101/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sochocin w 2019 roku.


Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy wystawienniczo - handlowej pn.,,Jarmark Bożonarodzeniowy 2019".ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie Regulaminu użytkowania samochodu służbowego Urzędu Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE NR 80/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie" w ra


ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok


ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Kornisji Egzaminacyjnych ala nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wygasło


ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie


ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu.


ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.


ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -zastępca skarbnika w Urzędzie Gminy Sochocin. Wygasło


ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.


ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sochocin w 2019 roku. Wygasło


ZARZĄDZENIE NR 21/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w dniu 21 paździe


ZARZĄDZENIE Nr 20/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sochocin na podstawie powołania


Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 58 /2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 20 września 2018 roku w sprawie Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sochocinie


ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 stycznia 2019 r. przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sochocin


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 stycznia 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 stycznia 2020
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)