Zarządzenia 2019 rok. • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Zarządzenia 2019 rok.

Zarządzenia 2019 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 września 2019 r. w sprawie okeślenia zasad opłaty za zużycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie stanowiącej podstawę zaplaty określonej kwoty


ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok


ZARZJĄDZENIE N.· 69/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dniu 13 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy SochocinZarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego.


ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sochocin w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego" oraz " Instrukcji określajścej spo


ZARZĄDZENIE NR 61/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok.
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie
ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu.


ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym prz


ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor do spraw gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Pariamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 m
ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 WóJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sochocin odpowiedniej liczby przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczen urzędowych i plakatów wyborczych


ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji, do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulatury lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" zgromadzonej
ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sochocin

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sochocin na 2019 rok.Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Sochocin.


ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego pr


ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 stycznia 2019 r. przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
23 stycznia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
23 stycznia 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 października 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)