Zarządzenia 2022 rok • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2022 rok

Zarządzenia 2022 rok

Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok.Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z driia 30 grudnia 2022 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych. Utraciło moc


Zarządzenie nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie sprzedaży uszkodzonego w wypadku samochodu osobowego


Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad tworzenia i postepowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok.


Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: „Wymiana Pokrycia dachowego w budynku Świetlicy OSP w Ślepowronach”.


Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kę


Zarządzenie nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej


Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Sochocin na podstawie powołaniaZarządzenie nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami po


Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. zakupu preferencyjnego paliwa stałego


ZARZĄDZENIE NR 78/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenie dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku


Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rokZARZĄDZENIE NR 75/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok


Zarządzenie nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych


ZARZĄDZENIE NR 70/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy wystawienniczo-handlowej pod nazwą „Jarmark bożonarodzeniowy 2022”


Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” oraz „ Instrukcji

Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz Instrukcja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony udostępniana jest przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw wymiaru podatków w Urzędzie Miasta i Gm


Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 22 września 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (HNS) w Urzędz


Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2023.


Zarządzenie nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy.


Zarządzenie nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok.


Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sochocinie


Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: "Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin Etap


Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie


Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo".


Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy.


ZARZĄDZENIE NR 35/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Utraciło moc


Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rokZarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rokZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin


ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 16 maja 2022. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zasad rozliczenia kosztów związanych z podróżami służbowymi

Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wzorów tablic urzędowych i wzorów oraz zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami stosowanymi w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za wynajem lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej w miejsc.. Utracilo moc


ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok.


Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin kończących służbę przygotowawcząZarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok


Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do


Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudni

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 stycznia 2022
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 stycznia 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 grudnia 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin