Kadencja 2010-2014r. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Kadencja 2010-2014r.

Kadencja 2010-2014r.

Uchwała Nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok. Wygasła


Uchwała Nr XXXI/248/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. Utraciła moc


Uchwała Nr XXXI/247/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie


Uchwała Nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy. Traci moc


Uchwała Nr XXXI/245/2014 Rady Gminy Sochocin Z dnia 26 sierpnia 2014 r. W sprawie zatwierdzenia decyzji kapituły dotyczącej nadania honorowych tytułów „ zasłużony dla gminy sochocin” oraz „ firma przyjazna ziemi sochocińskiej”


Uchwała Nr XXX/244/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/238/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kołozębiu.


Uchwała Nr XXX/243/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę ne XVIII/153/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przest


Uchwała Nr XXX/242/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/80/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29listopada 2011 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalania liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wy


Uchwała Nr XXX/241/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr XXX/240/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2013 rok.


Uchwała Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2013 rok.


Uchwała Nr XXVIII/229/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posilku lub żywności dla o


Uchwała Nr XXVIII/219/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Sochocin do współpracy partnerskiej z wojewó


Uchwała Nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.


Uchwała Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy z radnym.


Uchwała nr XXIII/189/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uchwała nr XXII/179/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2012 rok.


Uchwała nr XIX/169/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030. Utraciła moc


Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2013

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 września 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
18 stycznia 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin