Zarządzenia 2023 rok • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2023 rok

Zarządzenia 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR 122/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenie konkursu pod nazwą „Zimowy krajobraz miasta i gminy Sochocin”


Zarządzenie nr 119/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 118/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2024 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku.


Zarządzenie nr 117/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 stycznia 2021 roku, zmienione Zarządzeniem nr 25/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zasa


Zarządzenie nr 116/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 115/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwała budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rokZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy.


ZARZĄDZENIE NR 112/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.


Zarządzenie nr 111/2023 Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2023 roku


Zarządzenie nr 106/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za wynajem lokalu użytkowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb, g


Zarządzenie nr 105/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany plany finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2023 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku


Zarządzenie nr 98/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadze


Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 93/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gmina Sochocin na 2023 rokZarządzenie nr 91/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im św. Jana Pawła II węgla nabytego przez Miasto i Gminę z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu prefe


Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie


Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 71/2021 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie


Zarządzenie nr 80/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w SochocinieZarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Sochocin odpowiedniej liczby miejsc przenaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych.


Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie


Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie Pana Kryspina Kadeja


ZARZĄDZENIE Nr 73/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy społeczno-rodzinnej pod nazwą "Rodzinny Piknik Wojskowy" organizowanej w dniu 13 sierpnia 2023 roku w miejscowości Koloni


Zarządzenie nr 72/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Sochocin
Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie przekazania Sołectwu wsi Milewo składników mienia komunalnego do korzystania.


Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ,,Polityki ochrony danych w Mieście i Gminie Sochocin - Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin" oraz „Instrukcji zarządzenia systemem informa


Zarządzenie nr 63/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor do spraw księgowości


Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 86/2022 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 55/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 19 czerwca 2023 r. w prawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 54/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za pracę zdalną w roku 2023 w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy kulturalno-rozrywkowej pod nazwą "I Letni Piknik Rodzinny" organizowanej w dniu 1 lipca 2023 roku w miejscowości Sochoci


Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie.


Zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023 – 2025


Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 maja 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie.


Zarządzenie nr 42/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin

Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia składa się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.


Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie


Zarządzenie nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2023 roku


Zarządzenie nr 32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca skarbnika Miasta i Gminy SochocinZarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu zniszczenia dokumentów ofert odrzuconych i nieodebranych przez kandydatów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku z ogłoszony


Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Sochocin oraz podłączenia się do istni


Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin


Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania przez klientów Urzędu Miasta i Gminy Sochocin z zestawu komputerowego oraz internetu


Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 23 lutego 2023r. zmieniające Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzi


Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze życzenia walentynkowe 2023


Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu pod nazwą „Sochocińskie walentynki 2023”


Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.


Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli


Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do pu


Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 stycznia 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania. Utracilo moc


Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania Sołectwu wsi Pruszkowo składników mienia komunalnego do korzystania.


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 kwietnia 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin