Zarządzenia 2023 rok • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2023 rok

Zarządzenia 2023 rok

Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – zastępca skarbnika Miasta i Gminy SochocinZarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu zniszczenia dokumentów ofert odrzuconych i nieodebranych przez kandydatów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku z ogłoszony


Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Sochocin oraz podłączenia się do istni


Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin


Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania przez klientów Urzędu Miasta i Gminy Sochocin z zestawu komputerowego oraz internetu


Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy


Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 23 lutego 2023r. zmieniające Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzi


Zarządzenie nr 15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze życzenia walentynkowe 2023


Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok


Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu pod nazwą „Sochocińskie walentynki 2023”


Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.


Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli


Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do pu


Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 stycznia 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalania


Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania Sołectwu wsi Pruszkowo składników mienia komunalnego do korzystania.


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
31 marca 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin