Zarządzenia 2015 rok. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2015 rok.

Zarządzenia 2015 rok.

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 23 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pod nazwą "Modernizacja drogi transportu rolniczego Kolonia Sochocin -Żelechy".


Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sochocinie.


Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro. Utraciło moc


Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. Wygasło


Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. Wygasło


Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. Wygasło


Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi w ramach projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin".


Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2014 rok.


Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sochocin. Utraciło moc


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 września 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin