Zarządzenia 2017 rok. • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Zarządzenia 2017 rok.

Zarządzenia 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sochocinie


ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym Urzędu Gminy w Sochocinie.


Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 14 Listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin


Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 31 października w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego


ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przez Wójta Gminy Sochocin osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta


ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sochocin.


Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 11 listopada 2017 roku.


Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 2 października 2017 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.


ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 22 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok


Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.


ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia 35/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sochocin


Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sochocin oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sochocin na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczqcego wykonania uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok.


Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2016 rok.

Zarządzenie NR 6/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 09 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie nadanie Regulamiu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sochocin, zmienionego zarządzeniem Nr 72/2016 z dnia 28 października 2016 roku.


Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
14 marca 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 marca 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
9 marca 2018
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)