Zarządzenia 2020 rok. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2020 rok.

Zarządzenia 2020 rok.


Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanych zasad postepowania w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Sochocin i jednostkach organizacyjnych Miast


Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok Utraciło mocZARZĄDZENIE Nr 84/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 grudnia 2020 r. 'W sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sochocin w 2020 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku. Wygasło


ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów tablic urzędowych i wzorów oraz zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami stosowanymi w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin. Utraciło moc


ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓ.JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 76/2020 Wójt Gminy Sochocin z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: "Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkanców i turystów poprzez budowę: ekologicznej wiaty rowerowej".ZARZĄDZENIE NR 71/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok


ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w SmardzewieZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rokZARZĄDZENIE 66/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadania o nazwie: "Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Smardzewo"Zarządzenie Nr 64 / 2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac oraz wyłonienie zwycięzców konkursu dla szkół podstawowych z terenu Gminy Sochocin. Utraciło moc


ZARZĄDZENIE 63/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: "przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy".Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 01 października 2020 roku w sprawie postępowania w związku z centralizacją roliczeń podatkuod towarów i usług w Gminie Sochocin i jej jednostach organizacyjnych. Utraciło moc


ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Sochocin.


ZARZĄDZENIE 58/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadania o nazwie: "Modernizacja rynku w miejscowości Sochocin"

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok


Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Sochocin. Utraciło moc


ZARZĄDZENIE 52/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadania o nazwie: "Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Ślepowrony"
ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego przypadąjcych sołectwom w roku 2021 uchwalonych przez zebrania wiejskie


ZARZĄDZENIE 46/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadania o nazwie: "Remont świetlicy w miejscowości Gutarzewo gm. Sochocin"


ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowy


ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 Iipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin"Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok.


ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego. WygasłoZARZĄDZENIE Nr 28/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadań o nazwie: "Remont drogi gminnej nr 301103W w miejscowości Niewikla gm. Sochocin".


ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru zadań o nazwie: "Częściowy remont nawierzchni bitumicznej ul. Płońskiej" "Częściowy remont drogi gminnej nr 301143W w miejscoZARZĄDZENIE Nr 20/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i GminnejZARZĄDZENIE Nr 18/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupuZARZĄDZENIE NR 13/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rokZarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Sochocin z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za wynajem lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb, gmina. Utraciło moc


ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok


ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sochocin odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczychZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2019 rok


ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin dotyczących nadania statusu miasta miejscowosci Sochocin
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok.


ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2020 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
3 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
25 kwietnia 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin