Zarządzenia 2018 rok. • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Zarządzenia 2018 rok.

Zarządzenia 2018 rok.

Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy Sochocin do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Sochocin.


ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 19 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz in


ZARZADZENIE NR 58/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 20 wrzesnia 2018 roku w sprawie powolania Gminnego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego


ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń dydaktycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin.


ZARZADZENIE Nr 47/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow dyrektora szkoly Podstawowej w Smardzewie


ZARZADZENIE NR 45/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 56/2016 Wojta Gminy Sochocin z dnia 16 sierpnia 2016r. zmienionego Zarzadzeniem nr 61/2016 Wojta Gminy Sochocin z dnia 19 wrzesnia 2016r.


Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie.


ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok


Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sochocin w 2018 roku. Wygasło


Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Utraciło moc


ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2017 rok.


ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2017 rok


ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samoądowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 6 stycznia 2018 roku. Wygasło


ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli: stażystów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Sochocin w 2017 roku. Wygasło


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 stycznia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 stycznia 2018
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
18 listopada 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)