Zarządzenia 2018 rok. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2018 rok.

Zarządzenia 2018 rok.

Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji drogowej o nazwie: ,,Remont drogi gminnej nr 301162W w miejscowości Sochocin ul.Magazynowa na odcinku od km 0+000 do km 0+829 o


Zarzadzenie Nr 61/2018 Wojta Gminy Sochocin z dnia 28 wrzesnia 2018r. w sprawie opracowania materialow planistycznych do projektu uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na rok 2019.


ZARZADZENIE Nr 50/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie odwolania skroconego czasu pracy pracownikow Urzerdu Gminy Sochocin w zwiazku z wysokimi temperaturami powietrza -upalamiZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wygasło


ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Sochocin.


ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 2 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju


ZARZĄDZENIE NR 9 /2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sochocin. Utraciło moc


ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli: stażystów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Sochocin w 2017 roku. Wygasło


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 stycznia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 stycznia 2018
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
1 lutego 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin