Zarządzenia 2018 rok. • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Zarządzenia 2018 rok.

Zarządzenia 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw położonych na terenie gminy Sochocin


ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu materiałów zakupionych ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Milewo.


Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w Urzędzie Gminy Sochocin.


Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji drogowej o nazwie: ,,Remont drogi gminnej nr 301162W w miejscowości Sochocin ul.Magazynowa na odcinku od km 0+000 do km 0+829 o


Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki MERCEDES - BENZ


Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sochocin w 2018 roku.


Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia Sekretarza Gminy Sochocin do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Sochocin.


ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 19 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz inZarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,


ZARZĄDZENIE NR 60/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla pracowników Urzędu Gminy Sochocin kończących służbę przygotowawczą


ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń dydaktycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin.


ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę gminnej komisji wyborczej w Sochocinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach b


ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Socbocin odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych


ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowZarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sochocin.


Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 27 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 22 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze


ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Sochocin.


Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie.


ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy masowej pn. "XII Dni Sochocina" organizowanej w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2018 roku w miejscowosci Sochocin


Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu zniszczenia dokumentów ofert odrzuconych i nieodebranych przez kandydatów w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin w związku z ogłoszonym naborem na wolne s


ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w SmardzewieZarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 22 stycznia 2016 w sprawie wprowadzenia do użytku ,,Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz ,,Instrukcji zarządzaniZARZĄDZENIE Nr 30/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smardzewie

ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Sochocin.


ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok


ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok


Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy Sochocin w 2018 roku.


Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisj egzaminacyjnej do przeprowadzwenia egzaminów dla pracowników Urzędu Gminy Sochocin kończących służbę przygotowawczą.


ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok


Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego.


ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia war

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 2 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju


Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sochocin.


ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sochocin na 2018 rok.


Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.


Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 8 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Sochocin z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze sta


ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sochocin na podstawie powołania


ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 6 stycznia 2018 roku


Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.


Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupelniającego,w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego prz


ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli: stażystów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Sochocin w 2017 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 stycznia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 stycznia 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
23 stycznia 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)