Zarządzenia 2016 rok. • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Zarządzenia 2016 rok.

Zarządzenia 2016 rok.

Zarządzenie NR 71/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. Wygasło


Zarządzenie NR 69/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sochocin. Utraciło moc


Zarządzenie NR 68/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowym


Zarządzenie NR 61/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sochocin.


Zarządzenie NR 60/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 15 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją w Urzędzie. Utraciło moc


Zarządzenie NR 50/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wygasło


Zarządzenie NR 48/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji w celu oszacowania strat powstałych w gminie Sochocin w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniu 26 czerwca 2016 r.


Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 6 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. Wygasło


Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 maja w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej.


Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 18 kwietnia zmieniające zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Sochocin z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego. Utraciło moc

Pełne zarządzenie dostępne jest u Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pani Elżbiety Krauze.

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 15 stycznia w sprawie organizacji gminnych eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo" i powołania komisji do oc


Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 23 lutego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sochocin. Utraciło moc


Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 21 stycznia w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Sochocin. Utraciło moc


Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 22 stycznia w sprawie wprowadzenia do użytku "Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania dany


Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania oceny dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku. Wygasło


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 stycznia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 stycznia 2016
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
20 stycznia 2020
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)