Zarządzenia 2016 rok. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2016 rok.

Zarządzenia 2016 rok.

Zarządzenie NR 74/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budzetowej na 2017 rok.


Zarządzenie NR 68/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowym


Zarządzenie NR 64/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok.


Zarządzenie NR 53/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. Wygasło


Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.


Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 kwietnia w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu.


Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 22 marca w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicz


Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 5 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok. Wygasło


Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia w sprawie powołania Komisji w celu przygotowania oceny dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku. Wygasło


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 stycznia 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 stycznia 2016
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
3 lutego 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin