BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Galeria (1)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin

Serdecznie witamy na internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

W Państwa ręce oddajemy praktyczny zbiór informacji i dokumentów, określonych zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej jest podstawowym elementem do pełnego i kompleksowego wykorzystania nowoczesnych, teleinformatycznych środków komunikacji pośredniczących w kontaktach pomiędzy urzędem a społeczeństwem.

Redaktor naczelny i administrator serwisu:
Kamil Dąbrowski - tel: (23) - 661 - 80 - 01 wew. 45 (kamil.dabrowski@sochocin.pl)
Redaktor i zastępca administratora serwisu:
Dawid Opasiński - tel: (23) - 661 - 80 - 01 wew. 45 (dawid.opasinski@sochocin.pl)

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH BEZPOŚREDNIO PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU GOK. WEWNĄTRZ BUDYNKU PROPONUJEMY ABY SIĘ UDAĆ DO SEKRETARIATU URZĘDU, POK. NR 1. ZA POŚREDNICTWEM SEKRETARIATU ZOSTANIE DO PAŃSTWA POPROSZONY PRACOWNIK KTÓRY POMOŻE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin jest Burmistrz Miasta i Gminy z siedzibą w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
  2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Justyną Jabłonką , e-mail: iod@sochocin.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych Gminy.
  4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem; innym, współpracującym z Gminą Sochocin podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2013
Data publikacji
19 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
2 stycznia 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin