Program „Czyste powietrze” • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Program „Czyste powietrze”

Program „Czyste powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o nowej odsłonie programu pod nazwą „Czyste powietrze”, który wystartował 15 maja 2020 roku. Dokonano w nim znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. Dokonano zmiany formularza wniosku o dofinansowanie, aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste powietrze”, to:

  1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.
  2. Włączenie w program jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
  4. Uproszczenie wniosku o dotację.
  5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.
  6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).
  7. Integracja z programem „Mój prąd”.
  8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.
  9. Dotacje dla tych osób, którzy wymienili już źródło ciepła.
  10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

Celem programu po zmianach jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program przeznaczony jest dla właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacja na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu może wynosić: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania i do 37 tys. zł w podwyższonym.

Dofinansowanie można otrzymać na:

– źródła ciepła – wymiana, zakup, montaż;

– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;

– mikroinstalacje fotowoltaiczne;

– ocieplenie przegród budowlanych;

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacje projektową).

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w załączniku nr 2 dla części 1) programu i załączniku nr 2a dla części 2) programu. Załączniki nr 2 i 2a zawierają także maksymalne kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.

Część 1) Dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Część 2) Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.wfosigw.pl i https://czystepowietrze.gov.pl/rusza-program-czyste-powietrze-2-0/.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Na terenie miasta i gminy Sochocin zaświadczenia wydawane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9 (pokój nr 7). Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: www.mgops.sochocin.pl.

Ponadto informujemy, że w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” nasz samorząd współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”, mieści się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin. Pomoc w wypełnianiu wniosków:

Anna Kaniewska e-mail: anna.kaniewska@sochocin.pl

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

tel. 23 661 80 01 (wew. 29)

www.sochocin.pl

pok. nr 12.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 czerwca 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 czerwca 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 marca 2024
Nazwa pliku
Broszura
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 czerwca 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 czerwca 2021
Nazwa pliku
Broszura 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 czerwca 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 czerwca 2021
Nazwa pliku
Broszura 2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 czerwca 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 czerwca 2021
Nazwa pliku
Broszura 3
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 czerwca 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 czerwca 2021
Nazwa pliku
Ulotka
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 czerwca 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 czerwca 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin