Burmistrz Miasta i Gminy • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy

Jerzy Józef Ryziński

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
3 (Parter)

Kontakt

telefon:
23 661 80 25
23 661 80 01
e-mail:

Zadania

Do obowiązków Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) kierowanie Urzędem i wydawanie zarządzeń;

3) określanie polityki kadrowej i płacowej;

4) zatwierdzanie zakresów czynności, ocen pracy pracowników Urzędu oraz ocena pracy pracowników bezpośrednio podległych Burmistrzowi;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) nadzór nad realizacją strategii rozwoju Gminy;

7) gospodarowanie mieniem komunalnym;

8) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy;

9) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień w sprawach należących do kompetencji Burmistrza;

10) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;

11) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji szefa obrony cywilnej Gminy;

12) zapewnienie wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy;

13) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy;

14) w stanie klęski żywiołowej kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;

15) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

16) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

17) wykonywanie uchwał Rady;

18) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;

19) określanie polityki finansowej i prowadzenie gospodarki finansowej;

20) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg, wniosków, petycji;

21) wydawanie decyzji administracyjnych;

22) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników Urzędu zobowiązanych do składania oświadczeń oraz od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, Regulaminem i uchwałami Rady.

Pokaż metkę
Nazwa
Burmistrz Miasta i Gminy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 sierpnia 2022
Nazwa
Jerzy Józef Ryziński
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 sierpnia 2022
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
21 czerwca 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 czerwca 2022
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 lipca 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lipca 2021
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 lipca 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
2 lipca 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 lipca 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2020
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018-2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
31 października 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
31 października 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin