Samodzielne stanowisko ds. funduszy i pożytku publicznego • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Wydziały Urzędu Gminy » Samodzielne stanowisko ds. funduszy i pożytku publicznego

Samodzielne stanowisko ds. funduszy i pożytku publicznego

Grażyna Nurzyńska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23-661-80-01 wew.48

Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw funduszy i pożytku publicznego należy:

1. Sporządzanie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji na rzecz stowarzyszeń i jej rozliczaniem

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w sferze realizacji zadań publicznych,
w tym przygotowywanie projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, nadzór nad ich realizacją oraz przygotowywanie sprawozdań
z realizacji tych programów;

3. Prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz organizacja pracy Komisji Socjalnej

4. Prowadzenie spraw w związku z realizowanymi przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego:

1) prowadzenie spraw w związku z realizowanymi przedsięwzięciami w ramach funduszu soleckiego

2) przygotowywanie informacji o wysokości środków finansowych przypadających na każde sołectwo w ramach funduszu soleckiego,

3) przyjmowanie wniosków sprawie funduszu soleckiego oraz ich analiza zgodności z przepisami prawa

4) kompletowanie dokumentacji dotyczących realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego oraz zapewnienie terminowej realizacji,

5) nadzór nad prawidłową realizacja przedsięwzięć z funduszu soleckiego,

6) przygotowywanie dokumentacji w celu zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonywanych w ramach funduszu soleckiego

5. Prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej.

1) sporządzanie rocznego planu funkcjonowania kontroli zarządczej oraz jego realizacja
w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych, przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie dysponowania środkami publicznymi w jednostkach organizacyjnych

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą oraz koordynowania jej realizacji;

7. Prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;

Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne stanowisko ds. funduszy i pożytku publicznego
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 czerwca 2017
Nazwa
Grażyna Nurzyńska
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)