Samodzielne Stanowisko do spraw promocji • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Wydziały Urzędu Gminy » Samodzielne Stanowisko do spraw promocji

Samodzielne Stanowisko do spraw promocji

Renata Krawczyk

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23-661-80-01 (wew.45)

Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw promocji należy:

1. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję Gminy;

2. Opracowywanie i aktualizacja i realizacja strategii promocji Gminy;

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie promocji Gminy oraz w zakresie organizacji uroczystości i imprez w Gminie;

4. Współpraca z jednostkami administracji samorządowej i rządowej, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, przedsiębiorcami i inwestorami, mediami w zakresie wspólnych działań promocyjnych, w tym:

1) opracowywanie, realizacja, monitorowanie i rozliczanie projektów dotyczących wsparcia finansowego przedsięwzięć promujących Gminę,

2) przygotowywanie materiałów informacyjno – reklamowych i udział w targach
i wystawach, konkursach,

3) gromadzenie zbioru materiałów dotyczących historii i lokalnych tradycji Gminy,

4) prowadzenie kroniki gminnej,

5) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem symboli Gminy,

5. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.sochocin i bieżąca administracja profilem gminy na portalach społecznościowych;

6. Wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych;

7. Prowadzenie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia, w tym organizacja profilaktycznych badań i promocja zdrowia ludności;

8. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Gminy i wdrożenie zasad w zakresie ich używania przez jednostki organizacyjne Gminy;

9. Przygotowywanie, przeprowadzanie analiz rynkowych i opracowywanie wyników badań analizy rynku dotyczących Urzędu i Gminy;

10. Podejmowanie działań w celu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, wynikających z ustawy o sporcie;

11. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez masowych

Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne Stanowisko do spraw promocji
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 maja 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 maja 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
5 maja 2017
Nazwa
Renata Krawczyk
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe 2014r. - luty.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe 2014r. - kwiecień.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2014
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)