Zarządzenia Burmistrza • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczania na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 lutego 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 lutego 2022
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczania na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 lutego 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 lutego 2022

Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania i nadania Regulaminu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Woźniak
Data wytworzenia
19 listopada 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 listopada 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania i nadania Regulaminu Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Woźniak
Data wytworzenia
19 listopada 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 listopada 2021

Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
15 listopada 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 listopada 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
15 listopada 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 listopada 2021

ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 3 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu wspołpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami po

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 listopada 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 listopada 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 92/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 3 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu wspołpracy Miasta i Gminy Sochocin z organizacjami po
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 listopada 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 listopada 2021

Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy w km 0+017-0+380

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Anna Kaniewska
Data wytworzenia
28 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
28 października 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
28 października 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy w km 0+017-0+380
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Anna Kaniewska
Data wytworzenia
28 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
28 października 2021

Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na rok 2021

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
28 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
28 października 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na rok 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
28 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
28 października 2021

Zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 21 października 2021r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
27 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 października 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 21 października 2021r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
27 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 października 2021

Zarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 października 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
15 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 października 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
21 października 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 października 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
15 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 października 2021

Zarządzenie nr 87/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz podpisów elektronicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
7 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 października 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 87/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rejestracji upoważnień, pełnomocnictw oraz podpisów elektronicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
7 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 października 2021

Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz inwentaryzacji obcych środków trwałych w drodze spisu z natury

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
18 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 października 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz inwentaryzacji obcych środków trwałych w drodze spisu z natury
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
18 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 października 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin