Zarządzenia Burmistrza • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin. Utracilo moc

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
8 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 lutego 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
3 marca 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
8 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 lutego 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
13 lutego 2023

Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu pod nazwą „Sochocińskie walentynki 2023”

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
3 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lutego 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu pod nazwą „Sochocińskie walentynki 2023”
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
3 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lutego 2023

Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
2 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 lutego 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
2 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
2 lutego 2023

Zarządzenie nr 9A/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Katarzyna Wojciechowska
Data wytworzenia
1 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 lutego 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 9A/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Katarzyna Wojciechowska
Data wytworzenia
1 lutego 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 lutego 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2023

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
31 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
31 stycznia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
31 stycznia 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
31 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
31 stycznia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
31 stycznia 2023

Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do pu

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
31 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
31 stycznia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
31 stycznia 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do pu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
31 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
31 stycznia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
31 stycznia 2023

Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 stycznia 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania. Utracilo moc

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Monika Romatowska
Data wytworzenia
13 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 stycznia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 grudnia 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 stycznia 2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Monika Romatowska
Data wytworzenia
13 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 stycznia 2023

Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023

Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023

Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania Sołectwu wsi Pruszkowo składników mienia komunalnego do korzystania.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania Sołectwu wsi Pruszkowo składników mienia komunalnego do korzystania.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
5 stycznia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 stycznia 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin