Zarządzenia Burmistrza • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Woźniak
Data wytworzenia
4 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 lutego 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
4 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Woźniak
Data wytworzenia
4 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
14 stycznia 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
4 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 9/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
4 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
21 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 stycznia 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
21 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 stycznia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
21 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
14 stycznia 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin. Utraciło moc

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
7 października 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zasad podpisywania pism w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zasad podpisywania pism w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin. Utraciło moc

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
15 października 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
14 stycznia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin