Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. • Wydział Finansów i Budżetu • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Wydział Finansów i Budżetu » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego…

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

I. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006r. – Dz. U. z 2023r. poz. 1948
II. Sprawę rozpatruje:
Wydział Finansów i Budżetu Gminy

III. Wymagane dokumenty:
• wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
• zestawienie faktur za zakup oleju napędowego – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

IV. Opłaty skarbowe:
• w przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za każdą potwierdzoną stronę,
• w przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

VI. Forma załatwienia sprawy:
Decyzja.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
• Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy, pokój nr 13.
• strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa1 – opłata skarbowa 17,00 zł,
• Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy.

1 - zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
Wydział Finansów i Budżetu Gminy pokój nr 13.
tel: 23-661-80-01 wew.31
Pokaż metkę
Nazwa
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 maja 2024
Nazwa
Wniosek o zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
13 lutego 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin