Powrót rozwiedzionej (ego) do nazwiska noszonego przed ślubem • Urząd Stanu Cywilnego • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Procedury i wnioski » Urząd Stanu Cywilnego » Powrót rozwiedzionej (ego) do nazwiska noszonego przed ślubem

Powrót rozwiedzionej (ego) do nazwiska noszonego przed ślubem

Nazwa sprawy: Powrót rozwiedzionej (ego) do nazwiska noszonego przed ślubem

I. Podstawa prawna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

V. Wymagane załączniki

Do wglądu:

- dowód osobisty wnioskodawcy

- sentencja wyroku sądu

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie oświadczenia 11 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek do USC przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Pokaż metkę
Nazwa
Powrót rozwiedzionej (ego) do nazwiska noszonego przed ślubem
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin