Rejestracja zgonu • Urząd Stanu Cywilnego • Procedury i wnioski • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Rejestracja zgonu

Nazwa sprawy: Rejestracja zgonu

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Karta zgonu

Dowód osobisty osoby zmarłej

Książeczka wojskowa mężczyzn

V. Wymagane załączniki

Do wglądu

Dowód osobisty współmałżonka w przypadku zamężnych lub żonatych

Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Pierwsze 3 odpisy skrócone aktu zgonu zwolnione z opłaty skarbowej, każdy następny odpis – opłata skarbowa w wysokości 22 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

- małżonek lub dzieci zmarłego

- najbliżsi krewni

- osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon

Pokaż metkę
Nazwa
Rejestracja zgonu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin