Kontrole • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontrole

Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Imię i nazwisko, tytuł służbowy kontrolującego:
Tadeusz Ignał - Naczelnik WZK i SO Starostwa Powiatowego w Płońsku

Zakres kontroli:
Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Czas trwania czynności kontrolnych:
27.12.2012 r.


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013

Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek , do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Imię i nazwisko, tytuł służbowy kontrolującego:
Andrzej Wyrwał - inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres kontroli:
Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek , do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Czas trwania czynności kontrolnych:
od 15.10.2012 r. do 24.10.2012 r.

Data otrzymania protokołu z kontroli:
04.11.2012 r.

Komórka organizacyjna przechowująca protokół z kontroli:
Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
15 grudnia 2014

Kontrola realizacji wybranych zagadnień z zakresu administracji rządowej w okresie od 1.01.do 31.12.2011 r.

Imię i nazwisko, tytuł służbowy kontrolującego:
Piotr Ryszard Ulatowski - Kierownik Oddziału Kontroli;
Bogumiła Narut - starszy inspektor wojewódzki;
Bogumiła Bedra - starszy inspektor Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


Zakres kontroli:
Kontrola realizacji wybranych zagadnień z zakresu administracji rządowej w okresie od 1.01.do 31.12.2011 r.

Czas trwania czynności kontrolnych:
od 18.04.2012 r. do 18.05.2012 r.


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Sochocin za rok 2011

Imię i nazwisko, tytuł służbowy kontrolującego:
J. Szewczyk –starszy inspektor; H. Choszczewska –starszy inspektor;
E. Kostrzewska- główny specjalista
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Zakres kontroli:
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Sochocin za rok 2011

Czas trwania czynności kontrolnych:
od 15.02.2012 r. do 05.04.2012 r.

Data otrzymania protokołu z kontroli:
05.04.2012 r.

Komórka organizacyjna przechowująca protokół z kontroli:
Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
15 grudnia 2014
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin