Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin • Udzielone dotacje w roku 2021 • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Udzielone dotacje w roku 2021 » Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

Gminny Klub Sportowy Wkra Sochocin

W poniedziałek, 31 maja, miasto i gmina Sochocin udzieliła pomocy finansowej Gminnemu Klubowi Sportowemu Wkra Sochocin w formie dotacji. Kwota przeznaczona na klub wyniosła 40 tys. zł.

Umowę na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie rozgrywek i imprez sportowych”, podpisali burmistrz Jerzy Ryziński i prezes sochocińskiego klubu Józef Grabowski.

Pieniądze mają trafić między innymi na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania rozgrywek sportowych lub uczestnictwa w tych rozgrywkach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Umowa obowiązuje do końca 2021 roku.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
31 maja 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
31 maja 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
31 maja 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin