Uchwały Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwała Nr LV/362/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
3 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lipca 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LV/362/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
3 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lipca 2023

Uchwała Nr LV/361/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzeniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
3 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lipca 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LV/361/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzeniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2022 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
3 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lipca 2023

Uchwała Nr LV/360/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
3 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lipca 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LV/360/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
3 lipca 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 lipca 2023

UCHWAŁA Nr LIV/358/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LIV/358/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr LIV/357/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LIV/357/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr LIV/356/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LIV/356/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 3
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 4
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 5
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr LIV/355/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LIV/355/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
Objaśnienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
14 czerwca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
14 czerwca 2023

UCHWAŁA Nr LIII/354/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 marca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 marca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LIII/354/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 marca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 marca 2023

UCHWAŁA Nr LIII/353 /2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia p rogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie M iasta i G miny Sochocin w 20 23 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 marca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 marca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LIII/353 /2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia p rogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie M iasta i G miny Sochocin w 20 23 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 marca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 marca 2023
Nazwa pliku
Załącznik
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 marca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 marca 2023

UCHWAŁA Nr LIII/352/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 marca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 marca 2023
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr LIII/352/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 23 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
29 marca 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
29 marca 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin