Uchwały Rady • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Gminy » Uchwały Rady

Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XIV/115/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku dla nauczyci

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 lutego 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XIV/115/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku dla nauczyci
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 lutego 2020
Nazwa pliku
Załącznik Uchwały Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 24 stycznia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 lutego 2020

UCHWAŁA Nr XIV/114/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gm

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 lutego 2020
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA Nr XIV/114/2020 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gm
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
24 stycznia 2020
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 lutego 2020

UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Sochocin oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Maria Żuławnik
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII/113/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Sochocin oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020

UCHWAŁA NR XIII/112/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środ

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Maria Żuławnik
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII/112/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środ
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020

UCHWAŁA NR XIII/111/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczyn

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Maria Żuławnik
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII/111/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczyn
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020

UCHWAŁA NR XIII/110/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Maria Żuławnik
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII/110/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020

UCHWAŁA NR XIII/109/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sochocin w roku szkolnym 2019/2020

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Adamkiewicz
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII/109/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sochocin w roku szkolnym 2019/2020
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020

UCHWAŁA NR XIII/108/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2020 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Woźniak
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII/108/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2020 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020

UCHWAŁA NR XIII/107/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII/107/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020

UCHWAŁA NR XIII /106/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2020
Nazwa pliku
UCHWAŁA NR XIII /106/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 grudnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
3 stycznia 2020
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)