Uchwały Rady • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Uchwały Rady

Uchwały Rady

Uchwała Nr LVII/383/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/383/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/382/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin oraz szczegółowych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/382/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin oraz szczegółowych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/381/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin na lata 2023 – 2028

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/381/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Sochocin na lata 2023 – 2028
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/380/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/380/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/379/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/379/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/378/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2023

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/378/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2023
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/377/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/377/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/376/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/376/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVII/375/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVII/375/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
26 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 października 2023

Uchwała Nr LVI/374/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
10 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
10 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr LVI/374/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
10 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
10 sierpnia 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin