Zarządzenia 2024 rok. • Rada Miejska • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Rada Miejska » Zarządzenia 2024 rok.

Zarządzenia 2024 rok.

Zarządzenie nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok


Zarządzenie nr 42/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Sochocin odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych


Zarządzenie nr 39/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury


Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Zarządzenie nr 36/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin do udziału w zgromadzeniu organizowanym na terenie Miasta Sochocin


Zarządzenie nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pod nazwą „Zimowy krajobraz miasta i gminy Sochocin’


Zarządzenie nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II


Zarządzenie nr 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i utraconego zarobku osobom wezwanym przez Burmistrza Miasta i gminy Sochocin do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej prz


Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. Św. Jana Pawła II


Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowegoZarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rokZarządzenie nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i pr


Zarządzenie nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II.


Zarządzenie nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 lutego 2024r. w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali użytkowych – świetlic wiejskich będących własnością lub w użycze


Zarządzenie nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Sochocin odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych


Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursowego pod nazwą „Walentynkowy 2024”


Zarządzenie nr 12/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego


Zarządzenie nr 11/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II.


Zarządzenie nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do pu


Zarządzenie nr 8/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudni


Zarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin


Zarządzenie nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 4 stycznia 2024 roku zmieniające Zarządzenie nr 106/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustal


ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji o nazwie: "Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdzyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, ŚleZarządzenie nr 3/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok.


ZARZĄDZENIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 2 stycznia 2024 r, w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokością dotacji i wpłat do budżetu w 2024 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
4 stycznia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 stycznia 2024
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 kwietnia 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin