,,Zaciągnięcie w 2023 roku kredytu długoterminowego do kwoty 1 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » ,,Zaciągnięcie w 2023 roku kredytu długoterminowego do kwoty 1 200…

,,Zaciągnięcie w 2023 roku kredytu długoterminowego do kwoty 1 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
18 października 2023, 10:00 • https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cefe268-6692-11ee-a60c-9ec5599dddc1
rozpoczęcie
18 października 2023, 11:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
14 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
14 listopada 2023
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
19 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 października 2023
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 października 2023
Nazwa pliku
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
18 października 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 października 2023
Nazwa pliku
Wyjaśnienie treści SWZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
12 października 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
12 października 2023
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
12 października 2023
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
SWZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik Nr 4 Uchwała powołanie Skarbnik, ślubowanie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 Zaświadczenie, Ślubowanie Wójt Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 Opinia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 Rb-NDS z okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 Informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30 września 2023r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 Informacja dotycząca zobowiązań z tytułu obligacji według stanu na 30 września 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin