„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane… • Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi » „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości…

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane…

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
8 grudnia 2023, 10:00 • https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9c9b6d7-796d-11ee-9aa3-96d3b4440790
rozpoczęcie
8 grudnia 2023, 11:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
19 stycznia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2024
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
20 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
20 grudnia 2023
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
8 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 grudnia 2023
Nazwa pliku
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
8 grudnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 grudnia 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
8 grudnia 2023
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
SWZ Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy wykonawcy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ XML
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do SWZ JEDZ
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie innego podmiotu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz narzędzi ,wyposażenia i urządzeń technicznych z popr
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz osób z popr
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 do SWZ Informacja
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 do SWZ Umowa
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 do SWZ oświadczenie z art. 5k wykonawcy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 do SWZ oświadczenie z art. 5k podmiotu udostępniającego zasoby
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 do SWZ oświadczenie wykonawcy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 do SWZ oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 do SWZ oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Rafał Mrozek
Data wytworzenia
7 listopada 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 listopada 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin