Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi

Przetargi

Pan Zamówień Publicznych na rok 2024.

Pan Zamówień Publicznych na rok 2023.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2022.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

„Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - ETAP IV”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
13 czerwca 2024, 11:00 • https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be5f7e2e-1d90-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
rozpoczęcie
13 czerwca 2024, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - ETAP III”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
11 czerwca 2024, 11:00 • https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dc7b08-77ef-5d8b-f771-5e000110c427
rozpoczęcie
11 czerwca 2024, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie ofertowe
składanie ofert
15 marca 2024, 10:00 • 09-110 Sochocin; ul. Stary Rynek 17, na Plebanii, po wcześniejszej informacji telefonicznej na nr telefonu 0-23/66 18 004 o godz. przybycia.
rozpoczęcie
15 marca 2024, 10:00 • 09-110 Sochocin; ul. Stary Rynek 17, na Plebanii

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Miasta i Gminy Sochocin urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu.

status
zamknięty
rodzaj
zamówienie z wolnej ręki
rozpoczęcie
29 grudnia 2023 • Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane…

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
8 grudnia 2023, 10:00 • https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9c9b6d7-796d-11ee-9aa3-96d3b4440790
rozpoczęcie
8 grudnia 2023, 11:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
16 listopada 2023, 10:00 • Wykonawca składa ofertę za posrednictwem formularza do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku poprzez e-Zamówienia.
rozpoczęcie
16 listopada 2023, 10:30 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
23 października 2023, 10:00 • Wykonawca składa ofertę za posrednictwem formularza do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku poprzez e-Zamówienia.
rozpoczęcie
23 października 2023, 10:30 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9

,,Zaciągnięcie w 2023 roku kredytu długoterminowego do kwoty 1 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
18 października 2023, 10:00 • https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cefe268-6692-11ee-a60c-9ec5599dddc1
rozpoczęcie
18 października 2023, 11:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
16 maja 2023, 12:00 • https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c32b6e80-e283-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
rozpoczęcie
16 maja 2023, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin- ETAP II”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
28 grudnia 2022, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
28 grudnia 2022, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin