Przetargi • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Przetargi

Przetargi

Plan Zamówień Publicznych na rok 2022.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2020.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

Pisemne rozeznanie cenowe na „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie ofertowe
składanie ofert
12 września 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
12 września 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
5 sierpnia 2022, 12:00 • Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pomocą platformy zakupowej – miniportalu zamówień publicznych
rozpoczęcie
5 sierpnia 2022, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola z oddziałem żłobowym w miejscowości Sochocin działka nr ew. 593/7”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
26 lipca 2022, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
26 lipca 2022, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

PISEMNE ROZEZNANIE CENOWE Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec, gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie ofertowe
składanie ofert
25 lipca 2022, 14:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
25 lipca 2022, 14:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie”

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
15 lipca 2022, 12:00 • Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pomocą platformy zakupowej – miniportalu zamówień publicznych
rozpoczęcie
15 lipca 2022, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Zaciągnięcie w 2022 roku kredytu długoterminowego do kwoty 2 175 184,14 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
27 czerwca 2022, 10:00 • Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl
rozpoczęcie
27 czerwca 2022, 11:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin

PISEMNE ROZEZNANIE CENOWE na „Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Kolonia Sochocin, Kołoząb, Podsmardzewo, Pruszkowo, Rzy, Smardzewo, Wierzbówiec”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
3 czerwca 2022, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
3 czerwca 2022, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II

status
zamknięty
rodzaj
Tryb podstawowy
składanie ofert
12 kwietnia 2022, 12:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
12 kwietnia 2022, 13:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
3 lutego 2022, 10:00 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: rafal.mrozek@sochocin.pl lub pisemnie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie urzędu
rozpoczęcie
3 lutego 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
25 stycznia 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
25 stycznia 2022, 10:00 • Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin