Agnieszka Orzepowska • Oświadczenia majątkowe • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Agnieszka Orzepowska

Agnieszka Orzepowska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
21 (Część B)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 wew. 12

Zadania

Do zadań kierowników należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec podległych pracowników
w zakresie wskazanym przez Wójta;

2) przygotowywanie i przedstawianie Wójtowi propozycji podziału zadań pomiędzy pracownikami oraz sporządzanie opisów stanowisk i zakresów czynności;

3) kierowanie pracą w celu zapewnienia realizacji zadań w sposób zgodny z przepisami prawa, rzetelny i terminowy, w tym:

a) planowanie pracy, delegowanie zadań, organizowanie pracy zespołowej i kontrola realizacji zadań,

b) nadzorowanie pracy, realizacja planu pracy, monitorowanie pracy,

c) rozwiązywanie problemów interpersonalnych,

d) dokonywanie okresowych ocen pracowników,

e) udzielanie urlopów wypoczynkowych, zapewnienie zastępstw,

f) podejmowanie działań doskonalących organizację pracy w wydziale oraz umożliwianie pracownikom podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, udział w organizowaniu szkoleń wewnętrznych,

g) realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej, w tym sporządzanie planów pracy
i sprawozdań z ich realizacji,

h) nadzorowanie przestrzegania aktualnych przepisów prawnych przez podległych pracowników,

i) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy, porządku i racjonalnego wykorzystania czasu pracy,

j) prowadzenie ewidencji wyjść osobistych pracowników wydziału w godzinach pracy,

k) zapewnienie ochrony danych osobowych, tajemnicy prawnie chronionej oraz zabezpieczania dokumentów w wydziale,

l) opracowywanie wstępnych projektów planów wydatków dotyczących realizacji zadań,

ł) dbałość o powierzone mienie,

m) podejmowanie inicjatywy i nadzór nad terminowym przygotowaniem projektów uchwał , zarządzeń , decyzji administracyjnych, umów, porozumień i innych dokumentów oraz sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym,

n) bieżące monitorowanie ponoszonych wydatków na realizację zadań w ramach przyznanych limitów;

o) zapewnienie opracowywania raportów, prognoz, analiz oraz sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw w wydziale,

p) współpraca z organami administracji publicznej, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi gminy i organizacjami mieszkańców gminy oraz innymi instytucjami,

r) współpraca z wydziałami urzędu oraz pracownikami w celu realizacji wspólnych zadań,

s) nadzór nad terminowym przekazywaniem bieżących informacji na stronę www. sochocin.pl oraz do biuletynu informacji publicznej,

t) udział w wykonywaniu zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

u) przeciwdziałanie mobbingowi oraz dbałość o przestrzeganie zasad etycznych przez podległych pracowników.

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Administracji i Edukacji › Kierownik
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
Agnieszka Orzepowska
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
12 lipca 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
27 lutego 2024
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
20 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
20 października 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
20 października 2017
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 listopada 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 listopada 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
8 listopada 2016
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 lipca 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 lipca 2014
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
9 lipca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
9 lipca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 października 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
26 kwietnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
15 października 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 października 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
1 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 września 2022
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
24 sierpnia 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 sierpnia 2023
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
1 września 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 września 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin