Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej.

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej.

status
zamknięty
data wystawienia
2 stycznia 2015, 11:00
data ważności
31 stycznia 2015

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 31.12.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3038W Kołoząb – Biele od km 0+000 do km 4+766”.

Informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sochocin (pokój nr 11) od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600..

z up. WÓJTA

/-/ Maria Żuławnik

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 stycznia 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
2 stycznia 2015
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
2 stycznia 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
2 stycznia 2015
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)