Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół,…

Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

status
zamknięty
data wystawienia
21 lutego 2022, 11:02
data ważności
31 grudnia 2022

Miasto i Gmina Sochocin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi: 70 624 291,63 zł natomiast dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi: 2 374 495,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
21 lutego 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 lutego 2022
Nazwa pliku
Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
21 lutego 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 lutego 2022
Nazwa pliku
Plakat- Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
21 lutego 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 lutego 2022
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin