Ogłoszenie o sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 825. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie o sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki nr…

Ogłoszenie o sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 825.

status
zamknięty
data wystawienia
17 stycznia 2017, 8:37
data ważności
8 lutego 2017

Sochocin, 17 stycznia 2017

Ś. 6840.1.1.2016

O G Ł O S Z E N I E

W Ó J T G M I N Y S O C H O C I N

INFORMUJE,

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni tj. od dnia 17.01.2017r. do dnia 07.02.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin znajduje się wykaz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 825 o pow. 0,07 ha, położonej w miejscowości Sochocin przy ul. Sucharskiego, stanowiącej własność Gminy Sochocin, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Sochocin, pokój nr 11, tel.23 661 80 01 wew. 30.

Wójt

/-/ Andrzej Romatowski

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 stycznia 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 stycznia 2017
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)