Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin w wszczęciu postępowania adminstracyjnego • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin w wszczęciu postępowania…

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin w wszczęciu postępowania adminstracyjnego

status
zamknięty
data wystawienia
13 maja 2013, 15:31
data ważności
31 grudnia 2013
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 17.04.2013 roku na wniosek Gminy Ojrzeń reprezentowanej przez Wójta Gminy Ojrzeń, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi gminnej wewnetrznej na działkach o numerach ewidencyjnych 177 i 178 obrąb Ojrzeń gmina Ojrzeń.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości zgłoszenia uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń w terminie 7 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, pokój nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 9,00 do 15,00.

Wójt

/-/ Anna Zwierzchowska
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 maja 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 maja 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
13 maja 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin