Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o. • Ogłoszenia • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Ogłoszenia » Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o.

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o.

status
zamknięty
data wystawienia
28 września 2017, 11:06
data ważności
31 października 2017

Informacja

W dniu wczorajszym tj. 27 września 2017 roku w godzinach popołudniowych Urząd Gminy Sochocin otrzymał informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Smardzewie z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

W trybie natychmiastowym zostały podjęte działania naprawcze:

1. Powiadomieni zostali telefonicznie sołtysi miejscowości wymienionych w komunikacie PPIS w Płońsku oraz Dyrektor SP w Smardzewie;

2. Umieszono komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Sochocinie na stronie urzędowej gminy oraz portalu społecznościowym;

3. Pracownicy GZK w Sochocinie przystąpili do dezynfekcji zbiornika retencyjnego SUW w Smardzewie oraz do płukania odcinka sieci wodociągowej na wyznaczonym obszarze;

4. Zorganizowano zastępcze źródło wody do spożycia dla mieszkańców i dostarczono ją do sołtysów oraz do hotelu Bonifacio ;

5. Poinformowano ludność w godzinach wieczornych za pośrednictwem OSP w Sochocinie, Idzikowicach i Kępie o zaistniałej sytuacji oraz kontynuowano rozwożenie wody.

Informujemy również, że w dniu dzisiejszym będą kontynuowane kolejne dostawy wody. W pierwszej kolejności woda zostanie dostarczona do Szkoły Podstawowej w Smardzewie.

Trwa ciąg dalszy płukań i dezynfekcji sieci wodociągowej. O zaistniałej sytuacji zostało powiadomione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku.

Wszelkich informacji udziela Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie


Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
GZK w Sochocinie, Wójt Gminy Sochocin
Data wytworzenia
28 września 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 września 2017
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 listopada 2017
Nazwa pliku
Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. z o.o.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 września 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 września 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin