Zmiana nazwiska lub imienia • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Zmiana nazwiska lub imienia

Zmiana nazwiska lub imienia

Wnioski:

Nazwa sprawy: Zmiana nazwiska lub imienia

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ,poz. 1071 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek zawierający:

- dane osoby której zmiana dotyczy

- adres zamieszkania na pobyt stały w gminie Sochocin

- numer PESEL

- imię bądź nazwisko na jakie następuje zmiana

- odpis zupełny aktu urodzenia

- odpis zupełny aktu małżeństwa

- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska

V. Wymagane załączniki

Do wglądu:

- dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć:

- osoby posiadające obywatelstwo polskie

- cudzoziemcy nie posiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeśli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego,

- cudzoziemcy którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie oświadczenia 37 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Zmiany imienia bądź nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Ważne powody to:

- imię lub nazwisko ośmieszające

- imię lub nazwisko które zostało bezprawnie zabrane

- imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo też się posiada.

Pokaż metkę
Nazwa
Zmiana nazwiska lub imienia
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o zmianę nazwiska
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
6 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
18 marca 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin