Zgłoszenie urodzenia dziecka • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Nazwa sprawy: Zgłoszenie urodzenia dziecka

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka

Dowody osobiste rodziców dziecka

Gdy matka jest rozwiedzioną: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość

Gdy matka jest panną: odpis skrócony aktu urodzenia matki.

Gdy matka jest wdową: odpis skrócony aktu zgonu męża

Do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość

V. Wymagane załączniki

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:

Ojciec

Matka

Lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie

Urodzenie dziecka może jednak złożyć tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może zgłosić urodzenia dziecka osoba ubezwłasnowolniona.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

brak

VIII. Termin załatwienia sprawy

Zgłosić się do USC z dokumentami w ciągu 14 dniu od dnia urodzenia się dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Pokaż metkę
Nazwa
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin