Uzupełnienie aktu stanu cywilnego • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wnioski:

Nazwa sprawy: Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ,poz. 1071 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia aktu (poprzedni odpis zupełny aktu stanu cywilnego)

V. Wymagane załączniki

Do wglądu

Dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 39 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa rodziców.

Podstawą uzupełnienia aktu małżeństwa jest akt urodzenia małżonków.

Podstawą uzupełnienia aktu zgonu jest akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku kawalera, panny akt urodzenia).

Pokaż metkę
Nazwa
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o uzupełnienie aktu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 marca 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin