Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej • Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska › Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

Zbigniew Grabowicz

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
11 (Część A)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 25 wew. 30

Zadania

Zadania

· nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego,

· ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego,

· ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,

· sprzedaż nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych,

· sprzedaż własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego,

· przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności,

· czasowe udostępnianie nieruchomości komunalnych w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu lub zezwolenia, aktualizacja czynszów i opłat za udostępnianie czasowo nieruchomości,

· naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,

· prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za grunty przejęte na rzecz gminy w trybie szczególnym ( grunty wydzielone pod nowe ulice, lub poszerzenie ulic istniejących),

· zatwierdzanie podziałów nieruchomości,

· prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów,

· nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,

· zlecanie usług geodezyjnych.

· opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

· informowanie o przeznaczeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego,

· ustalanie warunków budowy dla inwestycji indywidualnych i inwestycji celu publicznego,

· prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

· sprawowanie nadzoru nad wspólnotami gruntowymi

zatwierdzanie statutu wspólnot.
Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska › Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 grudnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 grudnia 2013
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
Zbigniew Grabowicz
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
27 lutego 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
27 lutego 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
19 marca 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin