Kierownik • Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska › Kierownik

Dariusz Wiśniewski

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
10 (Część A)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 wew. 29

Zadania

Zadania

· planowanie pracy wydziału.

· organizowanie i monitorowanie pracy w wydziale.

· motywowanie pracowników wydziału.

· dokonywanie okresowej oceny pracy pracowników wydziału

· przekazywanie informacji i materiałów na stronę internetową urzędu i do gazety.

· prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

· weryfikacja i aktualizacja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli poszczególnych nieruchomości na podstawie przedłożonych deklaracji oraz wprowadzanie danych z tych deklaracji do odpowiedniego systemu elektronicznego,

· prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ulg przewidzianych w ustawie ordynacja podatkowa,

· nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości,

· nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

· analiza kwartalnych sprawozdań przedłożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

· coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie oraz bilansowanie wysokości opłat i kosztów systemu,

· prowadzenie ewidencji analitycznej płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

· przygotowanie opinii wniosków dotyczących zatwierdzania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzji nakazujących usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

· przekazywanie materiałów merytorycznych niezbędnych do przygotowania zamówień publicznych w formie pisemnej i elektronicznej

· współpracę z wydziałem finansowym w zakresie przekazywania materiałów planistycznych,

monitorowanie limitów wydatków przeznaczonych na zadania wydziału.
Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska › Kierownik
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 grudnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 grudnia 2013
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
Dariusz Wiśniewski
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 lutego 2016
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 lutego 2016
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
17 lipca 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
17 lipca 2019
Nazwa pliku
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
30 października 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
30 października 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)