Skarbnik • Wydział Finansów i Budżetu • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu › Skarbnik

Kamila Włodkowska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
14 (Część A)

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 25 (wew. 32)

Zadania

Zadania

· przygotowanie projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej

· przygotowywanie w trakcie roku budżetowego projektów zmian uchwały budżetowej i WPF

· opracowanie planów finansowych z podziałem na jednostki

· ewidencja księgowa przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych

· wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku na koniec roku obrotowego

· sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych

· sporządzanie sprawozdań finansowych

· sporządzanie półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

· sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji budżetu gminy

· sprawozdanie i analiza opisowa z dotacji na zadania własne i zlecone

· opracowywanie procedur wewnętrznych

· dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

· dokonywanie czynności związanych ze spłatą i obsługą długu

· bieżący nadzór w zakresie zadań realizowanych w wydziale

· sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych na podstawie sprawozdawczości przekazywanej przez te jednostki

Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Finansów i Budżetu › Skarbnik
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
Kamila Włodkowska
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
25 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 października 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
25 października 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin