Wydział Finansów i Budżetu • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Wydziały Urzędu Gminy » Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Skarbnik
Marzanna Kucharzak
pokoje: 14 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 32)
e-mail:
Zastępca skarbnika
Teresa Gralewska
pokoje: 14 (Część A)
e-mail:
telefon: 23-661-80-01 wew.32
Stanowisko ds. wymiaru podatków
Ewelina Kosmała
pokoje: 13 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 31)
e-mail:
Stanowisko ds. ewidencji podatków
Monika Wojkowska
pokoje: 13 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 31)
e-mail:
Stanowisko ds. płac
Beata Smolińska
pokoje: 15 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 33)
e-mail:
Stanowisko ds. obsługi kasy
Elżbieta Bilińska
pokoje: 16 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 34)
e-mail:
Stanowisko ds. księgowości i roliczeń podatku VAT
Marta Synderska
pokoje: 13 (Część A)
telefon: 23 661 80 25 (wew. 33)
e-mail:

Zadania

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy:

1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki finansowej Gminy - planowanie budżetowe, a w szczególności:
a) przygotowanie projektu uchwały budżetowej Gminy oraz opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej „WPF”,
b) przygotowanie projektu zmian uchwały budżetowej i „WPF” w trakcie roku budżetowego.
2. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych;
3. Prowadzenie ewidencji podatników oraz dokonywanie zmian w trakcie roku;
4. Prowadzenie postępowań podatkowych w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych;
5. Prowadzenie postępowań w celu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych;
6. Prowadzenie ewidencji analitycznej należności podatkowych;
7. Wydawanie zaświadczeń z zakresu działania Wydziału;
8. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień podatkowych;
9. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych Gminie;
10. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania przedmiotów opodatkowania;
11. Dokonywanie analiz realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podejmowanie czynności związanych z ich wyegzekwowaniem;
12. Rozliczanie sołtysów po zainkasowanych ratach podatków;
13. Obsługa finansowo –księgowa budżetu i Urzędu, w tym:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu,
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych wydatków i dochodów Urzędu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i konta sum depozytowych,
3) przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów;
4) prowadzenie ewidencji analitycznej majątku – ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
5) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
6) obsługa kasowa budżetu;
7) obsługa kasowa Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie podejmowania środków pieniężnych z banku, dokonywania wypłat i sporządzania raportów kasowych;
14. Naliczanie wynagrodzeń i wypłat z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;
15. Naliczanie, odprowadzanie podatku i sporządzanie PIT;
16. Rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS;
17. Ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług;
18. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych , półrocznych, rocznych sprawozdań;
19. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych;
20. Podejmowanie inicjatyw i realizacja strategii promocji gminy;
Pokaż metkę
Nazwa
Wydział Finansów i Budżetu
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)