Urząd Stanu Cywilnego • Wydziały Urzędu Gminy • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Wydziały Urzędu Gminy » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Adres
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Kierownik
Lilianna Adamska
telefon: 23 661 80 01 wew. 35
e-mail:
Zastępca Kierownika
Barbara Woźniak
pokoje: 18 (Część B)
telefon: 23 661 80 01 wew. 50
e-mail:
Stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych
Longina Włodarska
pokoje: 19 (Część B)
telefon: 23 661 80 01 wew. 24
e-mail:

Zadania

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym:

1. Prowadzenie elektronicznego rejestru stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów;
2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów;
3. Dokonywanie aktualizacji ksiąg stanu cywilnego;
4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
5. Przyjmowanie oświadczeń, wydawanie decyzji administracyjnych, odpisów, zaświadczeń;
6. Dokonywanie sprostowań aktów, w którym popełniono błąd pisarski oraz uzupełnianie aktów o brakujące dane;
7. Występowanie z wnioskami do Wojewody w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości z tego tytułu;
8. Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego;
9. Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców:
10. Udzielenie informacji osobowych i adresowych;
11. Sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem nauki z terenu Gminy;
12. Sporządzanie wykazów do rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
13. Prowadzenie rejestru wyborców, w tym:
14. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;
15. Wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia danych osobowych w Urzędzie.
Pokaż metkę
Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)