Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Rafał Mrozek

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 (wew. 30)

Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw zamówień publicznych należy:

1) wykonywanie zadań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

a) opracowywanie i aktualizacja rocznego planu postępowań w trybie zamówień publicznych przy współpracy z kierownikami wydziałów,

b) przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań w trybie zamówień publicznych, obsługa procedur odwoławczych,

c) sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych na stronach portali internetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

d) prowadzenie ewidencji z zakresu Prawa zamówień publicznych,

e) opracowywanie regulaminu zamówień publicznych dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł. netto,

f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2) realizacja zadania dotyczącego utrzymania cmentarza w Bolęcinie;

3) wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy;

4) wykonywanie zadań związanych z rocznym przeglądem stanu technicznego placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie gminy, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

5) wykonywanie zadań związanych z płatnościami za „media” w świetlicach wiejskich zgodnie z zawartymi porozumieniami;

6) prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w uprawach rolnych;

7) prowadzenie spraw związanych z wyborami do izb rolniczych;

8) prowadzenie spraw związanych ze spisami powszechnymi i sprawozdaniami z zakresu rolnictwa dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego;

9) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych;

10) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

11) kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy.

Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 sierpnia 2022
Nazwa
Rafał Mrozek
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2014
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 stycznia 2014
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin