Samodzielne stanowisko ds. promocji • Wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Samodzielne stanowisko ds. promocji

Kamil Wojciechowski

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Kontakt

e-mail:
telefon:
23 661 80 01 (wew. 48)

Zadania

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw promocji należy:

1) podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję gminy;

2) współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie promocji gminy, organizacji uroczystości i imprez oraz realizacji zadań z zakresu kultury w gminie;

3) współpraca z pracownikami urzędu, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, przedsiębiorcami i inwestorami, mediami w zakresie wspólnych działań promocyjnych oraz realizacji zadań z zakresu kultury
w gminie, a w szczególności:

a) opracowywanie, realizacja, monitorowanie i rozliczanie projektów dotyczących wsparcia finansowego przedsięwzięć promujących gminę,

b) przygotowywanie materiałów informacyjno - reklamowych i udział w targach
i wystawach, konkursach,

c) gromadzenie zbioru materiałów dotyczących historii i lokalnych tradycji gminy,

d) prowadzenie kroniki gminnej,

e) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem symboli gminy,

4) redakcja i prowadzenie strony internetowej www.sochocin.pl i bieżąca administracja profilem gminy na portalach społecznościowych;

5) wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych;

6) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie:

a) promocji i ochrony zdrowia, w tym organizacji profilaktycznych badań na terenie gminy,

b) realizacji zadań wynikających z ustawy o sporcie;

7) podejmowanie działań w celu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, wynikających z ustawy o sporcie;

8) przygotowywanie, przeprowadzanie analiz rynkowych i opracowywanie wyników badań analizy rynku dotyczących urzędu i gminy;

9) prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez masowych;

10) przygotowywanie opracowań, wystąpień, pism okolicznościowych i innych materiałów promocyjnych na polecenie Burmistrza.

Pokaż metkę
Nazwa
Samodzielne stanowisko ds. promocji
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
7 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
28 lutego 2023
Nazwa
Kamil Wojciechowski
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Wojciechowski
Data wytworzenia
7 lutego 2019
Informację opublikował
Kamil Wojciechowski
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Kamil Wojciechowski
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin