Zarządzenia Burmistrza • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie procedury konserwacji i napraw sprzętu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Katarzyna Jasińska
Data wytworzenia
25 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie procedury konserwacji i napraw sprzętu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Katarzyna Jasińska
Data wytworzenia
25 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
25 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składanie akt dla żłobków i klubów

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składanie akt dla żłobków i klubów
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Białęcka
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 37/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2020 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Ewa Nowicka
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2020 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Ewa Nowicka
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2020 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Ewa Nowicka
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2020 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Ewa Nowicka
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021

ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
11 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem)
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
11 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 lutego 2021

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
11 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 lutego 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
11 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Iwona Urbańska
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 28/2014 w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 33/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 28/2014 w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Elżbieta Krauze
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Woźniak
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Woźniak
Data wytworzenia
23 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 lutego 2021

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za wynajem lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb, gmina

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
1 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 lutego 2021
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 30/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie instrukcji określającej zasady i tryb korzystania oraz ustalenia wysokości opłat za wynajem lokalu użytkowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb, gmina
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
1 lutego 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 lutego 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin