Zarządzenia Burmistrza • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadze

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 października 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 6 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wstępnej wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadze
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
iwona Urbańska
Data wytworzenia
9 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 października 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
9 października 2023

Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
5 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 października 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
5 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 października 2023

Zarządzenie nr 93/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gmina Sochocin na 2023 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
5 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 października 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 października 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 93/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gmina Sochocin na 2023 rok
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko-Ruszkowska
Data wytworzenia
5 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
5 października 2023

Zarządzenie nr 92/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przekazania na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej drewna pozyskanego z wycinki drzew będących własnością Miasta i Gmina Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
24 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 października 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 92/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28.09.2023 r. w sprawie przekazania na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej drewna pozyskanego z wycinki drzew będących własnością Miasta i Gmina Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
24 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 października 2023

Zarządzenie nr 91/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im św. Jana Pawła II węgla nabytego przez Miasto i Gminę z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu prefe

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 91/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im św. Jana Pawła II węgla nabytego przez Miasto i Gminę z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu prefe
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 października 2023

Zarządzenie nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
26 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 18 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamila Włodkowska
Data wytworzenia
26 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 września 2023

Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
18 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
18 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2023

Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 71/2021 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
11 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 września 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 71/2021 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
11 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
11 września 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 września 2023

Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
7 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 września 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
7 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
7 września 2023

Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
1 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 września 2023
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 86/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Agnieszka Orzepowska
Data wytworzenia
1 września 2023
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
1 września 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin