Zarządzenia Burmistrza • Urząd Miasta i Gminy • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Miasta i Gminy » Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 stycznia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 stycznia 2022
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 stycznia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 stycznia 2022

Zarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2021

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
10 stycznia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
10 stycznia 2022
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
20 stycznia 2022
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
10 stycznia 2022
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
10 stycznia 2022

Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2021

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
23 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
23 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 grudnia 2021

Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
21 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 grudnia 2021
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
21 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
21 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 grudnia 2021

Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjaln

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjaln
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjaln
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021

Zarządzenie nr 105/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 27 lutego 2019r., w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych. Utraciło moc

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 grudnia 2022
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 105/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 27 lutego 2019r., w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych. Utraciło moc
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 grudnia 2022

Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021

Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Anna Kaniewska
Data wytworzenia
9 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Anna Kaniewska
Data wytworzenia
9 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 grudnia 2021

Zarządzenie nr 102/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sochocin na 2021 rok.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Grażyna Nurzyńska
Data wytworzenia
8 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 102/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Sochocin na 2021 rok.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Grażyna Nurzyńska
Data wytworzenia
8 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
8 grudnia 2021

Zarządzenie nr 101/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2021

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 101/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2021
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
16 grudnia 2021
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
16 grudnia 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin