Zarządzenia Wójta • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Urząd Gminy » Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
24 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
25 września 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 77/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
24 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
24 września 2019

ZARZĄDZENIE Nr 76/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu dla pracownika Urzędu Gminy Sochocin konczącego służbę przygotowawczą

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
18 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
25 września 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 76/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu dla pracownika Urzędu Gminy Sochocin konczącego służbę przygotowawczą
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
18 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
25 września 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 17 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
19 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN w dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia ekiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego przy uroczystych formach przyjmowania

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
17 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
17 września 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN w dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia ekiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego przy uroczystych formach przyjmowania
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
17 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
17 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Sochocin

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
18 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 12 września 2019 r. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
18 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2019

ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
18 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
18 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
18 września 2019

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
4 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 września 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
4 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 września 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
4 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 września 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
10 października 2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
4 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 września 2019
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
10 października 2019

ZARZJĄDZENIE N.· 69/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dniu 13 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
27 sierpnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 sierpnia 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
27 sierpnia 2019
Nazwa pliku
ZARZJĄDZENIE N.· 6912019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dniu 13 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
27 sierpnia 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 sierpnia 2019

Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie:,, Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie" w ramach projektu

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Sochocin z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji o nazwie:,, Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie" w ramach projektu
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2019

ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sochocin odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2019
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sochocin odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych
Podmiot publikujący
Urząd Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
13 sierpnia 2019
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
13 sierpnia 2019
Copyright © 2017 Urząd Gminy w Sochocinie Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)